Kiểm tra đăng tin

DÒNG XE ƯU ĐÃI GIÁ TRỊ QUY ĐỔI
TERA100 - Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ
- Phiếu nhiên liệu
- Tổng giá trị ưu đãi được quy đổi tiền mặt 4,000,000 đồng.
TERA180 & TERA150 - Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ
- Phiếu nhiên liệu
- Tổng giá trị ưu đãi được quy đổi tiền mặt 4,000,000 đồng.
TERA190SL & TERA345SL - Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ
- Phiếu nhiên liệu
- Tổng giá trị ưu đãi được quy đổi tiền mặt 4,000,000 đồng.
TERA350 - Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ
- Phiếu nhiên liệu
- Tổng giá trị ưu đãi được quy đổi tiền mặt 4,000,000 đồng.
TERA-V - Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ
- Phiếu nhiên liệu
- Tổng giá trị ưu đãi được quy đổi tiền mặt 4,000,000 đồng.

 

Hotline

Hotline

Kinh doanh: 0902.409.909

Dịch vụ: 0968.103.030