Hướng Dẫn Thực Hiện Lộ Trình Áp Dụng Tiêu Chuẩn Khí Thải Mức 4 Đối Với Xe Ô Tô

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công văn gửi các bộ, ngành về việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo quy định tại Quyết định số 49/2011 của Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải tiêu chuẩn mức 4 (Euro 4) đối với ôtô, xe mô tô 2 bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Cụ thể, từ 1/1/2017, ô tô, xe máy mới phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải ở mức 4 (Euro 4) và đến 1/1/2020 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải 5 (Euro 5). Riêng các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp ôtô sử dụng nhiên liệu diesel được thực hiện đến hết ngày 31/12/2017, như chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản ngày 10/3/2017.

Ngày 24/7/2017 vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã gửi công văn đến Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô để hướng dẫn một số nội dung về áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 với nội dung như sau:

 1. Đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô phải thực hiện nghiêm lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải quy định tại Quyết định số 49/2011/QD0-TTg ngày 01/9/2011 và Công văn số 436/TTg-CN ngày 28/3/2017 của Thủ tướng Chính Phủ, theo đó:
  1. Xe ô tô chạy bằng nhiên liệu xăng và các loại nhiên liệu khác ngoài diesel (NG, LPG…) áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ 01/01/2017
  2. Xe ô tô chạy bằng nhiên liệu diesel áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ 01/01/2018
 2. Các doanh nghiệp phải có kế hoạch đảm bảo xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do đơn vị mình sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu hoàn thành các thủ tục đăng kiểm, hải quan và đưa ra thị trường trước các thời điểm nêu trên; khẩn trương gửi Bộ Giao thông vận tải bản cam kết thực hiện tái xuất hoặc xuất khẩu xe ô tô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo Công văn số 3273/BGTVT-MT ngày 29/3/2017 của Bộ Giao thông vận tải.
 3. Xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được coi là “đưa ra thị trường” như nêu tại mục 1 Công văn số 436/TTg-CN ngày 28/3/2017 của Thủ tướng Chính Phủ khi đã đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Giao thông đường bộ và thỏa mãn các điều kiện sau:
  1. Đối với xe ô tô nhập khẩu mới: đã được cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng hoặc GIấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATK&BVMT) và hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định.
  2. Đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp mới: đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng ATKT&BVMT và có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.
 4. Sau các thời điểm nêu tại mục 1 của Công văn này, Bộ Giao thông vận tải không cấp Giấy chứng nhận chất lượng ATKT&BVMT, Phiếu kiểm tra, chất lượng và xuất xưởng, Thông báo miễn kiểm tra chất lượng cho xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ.

Riêng xe ô tô sản xuất từ xe ô tô mới đã “đưa ra thị trường” như nêu tại mục 3 của Công văn này được tiếp tục thực hiện trên cơ sở Thông báo miễn kiểm tra chất lượng hoặc Giấy chứng nhận chất lượng ATKT&BVMT đã được cấp.

Như vậy, các thông tin chính thức cùng các quy định cụ thể đã được ban hành, các cơ quan, đơn vị liên quan cần nắm rõ để triển khai hoạt động sản xuất và kinh doanh tuân thủ theo quy định.

--------------------------------------

Hotline

Hotline

0902 409 909