Vị Trí Tuyển Dụng

STT Ngày đăng Vị trí Mô tả Địa điểm làm việc Hạn nộp hồ sơ
1
12/04/2024
Phó phòng quản lý Chất lượng / QC Assistant Manager
Nhà máy Daehan Motors - KCN Cơ khí Ô tô TP. HCM, xã Hòa Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh.
30/05/2024
2
12/04/2024
Trưởng phòng sản xuất / Production Manager
Nhà máy Daehan Motors - KCN Cơ khí Ô tô TP. HCM, xã Hòa Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh.
30/05/2024
3
26/10/2023
Trưởng bộ phận sản xuất / Production Chief Manager
Nhà máy Daehan Motors - KCN Cơ khí Ô tô TP. HCM, xã Hòa Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh.
30/11/2023
4
26/10/2023
Nhân viên đảm bảo chất lượng / Quality Assurance Staff
Nhà máy Daehan Motors - KCN Cơ khí Ô tô TP. HCM, xã Hòa Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh.
30/11/2023
5
26/10/2023
Nhân viên kiểm tra xe hoàn thành / Final Inspection Staff
Nhà máy Daehan Motors - KCN Cơ khí Ô tô TP. HCM, xã Hòa Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh.
30/11/2023
6
24/10/2023
Giám sát sản xuất xưởng hàn / Welding Supervisor
Nhà máy Daehan Motors - KCN Cơ khí Ô tô TP. HCM, xã Hòa Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh.
30/11/2023
7
07/02/2023
Thiết kế (Designer)
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/02/2023
8
07/02/2023
Tổ trưởng Xưởng sơn
Tại nhà máy Củ Chi, Hồ Chí Minh
28/02/2023

Hotline

Hotline

Kinh doanh: 0902.409.909

Dịch vụ: 0968.103.030