Tags: Hội nghị đại lý

HỘI NGHỊ ĐẠI LÝ TERACO 2024 – “CƠ HỘI & PHÁT TRIỂN”

HỘI NGHỊ ĐẠI LÝ TERACO 2024 – “CƠ HỘI & PHÁT TRIỂN”

Ngày 23/01/2024, Hội nghị Đại lý TERACO 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trung tâm sự kiện White Palace, TP. Hồ Chí Minh với sự hiện diện của Ban lãnh đạo Daehan Motors, đại diện tập đoàn LVMC, đại diện đối tác chiến lược của công ty và đại diện Ban giám đốc hơn 50 Đại lý TERACO ủy quyền chính thức trên toàn quốc.

Hotline

Hotline

Kinh doanh: 0902.409.909

Dịch vụ: 0968.103.030