HOWO TRỘN 12m3

Lốp xe 12.00R20/ 12.00R20
Cabin HW76 trang bị đèn Halogen
Thùng bồn trộn CIMC
--------------------------------------

Hotline