Vacancy List

No. Date posted Vacancies Describe Place
1
07/11/2019
NHÂN VIÊN PHÒNG SALES & MARKETING (Làm Việc Tại Văn Phòng Bình Thạnh)
Văn phòng Bình Thạnh
07/12/2019
2
15/10/2019
NHÂN VIÊN KINH DOANH XE TẢI NẶNG
Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận
30/11/2019
3
15/10/2019
Trưởng nhóm kinh doanh xe tải nặng
Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận
30/11/2019
4
15/10/2019
PHÓ PHÒNG KINH DOANH XE TẢI NHẸ
Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam
30/11/2019
5
15/10/2019
PHÓ PHÒNG KINH DOANH
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty cần tuyển dụng Phó phòng Kinh doanh xe tải nhẹ.
TPHCM và các tỉnh miền Nam
30/11/2019
6
27/08/2019
NHÂN VIÊN ISO
Hồ Chí Minh , Huyện Củ Chi
26/09/2019
7
27/08/2019
NHÂN VIÊN PDI
Hồ Chí Minh , Huyện Củ Chi
26/09/2019
8
27/08/2019
NHÂN VIÊN QC CHUYỀN LẮP RÁP (QC ASSEMBLY LINE)
Hồ Chí Minh , Huyện Củ Chi
26/09/2019
9
27/08/2019
PRODUCTION WORKSHOP MANAGER
Hồ Chí Minh , Huyện Củ Chi
26/09/2019
10
27/08/2019
NHÂN VIÊN ISO
Hồ Chí Minh , Huyện Củ Chi
26/09/2019
11
27/08/2019
NHÂN VIÊN PDI
Hồ Chí Minh , Huyện Củ Chi
26/09/2019
12
12/06/2019
NHÂN VIÊN HR & Admin
Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
12/07/2019
13
12/06/2019
CÔNG NHÂN NGÀNH SƠN
Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
11/07/2019
14
12/06/2019
TỔ TRƯỞNG CƠ ĐIỆN
Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
22/06/2019
15
12/06/2019
NHÂN VIÊN KHO- LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
22/06/2019
16
12/06/2019
NHÂN VIÊN HSE
Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
08/07/2019
17
16/04/2019
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ
Hồ Chí Minh
16/05/2019
18
13/09/2017
NHÂN VIÊN KHO
Củ Chi, Thành phố HCM
31/12/2017
19
13/09/2017
NHÂN VIÊN LẮP RÁP Ô TÔ
Củ Chi, Thành phố HCM
31/12/2017
20
13/09/2017
NHÂN VIÊN SỬA CHỮA Ô TÔ
Củ Chi, Thành phố HCM
31/12/2017