Phanh phụ (Phanh khí xả).
Hộp số 5 cấp LC5T28.
Động cơ ISUZU.

Hotline