Khung sườn sơn tĩnh điện, kiên cố.
Khung sườn sơn tĩnh điện với 8 dầm kiên cố
Hộp số 5 cấp MR513.
Hộp số 5 cấp MR513
Động Cơ Mitsubishi Tech.
Động Cơ Mitsubishi công nghệ Nhật Bản

Hotline