Khung sườn sơn tĩnh điện với 8 dầm kiên cố.
<p>Khung sườn sơn tĩnh điện với 8 dầm kiên cố.</p>
Hộp số 5 cấp MR513.
<p>Hộp số 5 cấp MR513.</p>
Động Cơ Mitsubishi Tech.
<p>Động Cơ Mitsubishi Tech.</p>

Hotline