HOWO TRỘN 12m3

Hộp giảm tốc bồn trộn PMP (Ý)
Hệ thống bơm bồn trộn Eaton (Mỹ)
Động cơ SINOTRUK /D10.38-40
--------------------------------------

Hotline