HOWO BEN 8x4 VUÔNG

Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá (11 lá), giảm chấn thủy lực
Cầu chủ động, cầu dầu - HC16
Động cơ SINOTRUK /D10.38-40