Vacancy List

No. Date posted Vacancies Describe Place
1
08/08/2020
Trợ lí trưởng phòng Marketing / Assistant Marketing Manager
Văn phòng Hồ Chí Minh
07/09/2020
2
09/06/2020
Công Nhân Sơn (TOPCOAT)
Tại nhà máy Củ Chi
09/07/2020
3
14/05/2020
Nhân viên Cố Vấn Dịch Vụ
  • Đại diện của công ty tiếp xúc với khách hàng vào bảo trì và sửa chữa xe, thỏa thuận với khách hàng các công việc dịch vụ.

Represent the company contact to customers who come in the Service Shop, dealing with customer about service tasks

  • Đảm bảo hỗ trợ công việc tư vấn kỹ thuật và sửa chữa cho các Đại lý.

Ensure the dealerships shall be supported on technical and repair advice

  • Đảm bảo công tác bảo hành cho khách hàng nhanh chóng, thuận tiện, đúng theo chính sách và thủ tục bảo hành CTY TNHH DAEHAN MOTORS( DMC)

Ensure the warranty job to be executed quickly and convenient that correspond to policy and procedure warranty of DAEHAN MOTORS COMPANY LIMITED (DMC)

  • Tổng hợp các thông tin kỹ thuật phát sinh hàng ngày trong quá trình tư vấn và sửa chữa và báo cáo về cho TP. Dich vụ của DMC

Summarizing the incurred technical information daily during advise and repair progress and report to Service department manager of DMC

  • Hỗ trợ Quản đốc và kỹ thuật viên các đại lý về thông tin kỹ thuật mà họ gặp phải trong công việc.
             Support the supervisors and technical engineers of dealerships about technical informations that they deal with in their job
Lô D2, D3, D4, D5 đường số 8, KCN Cơ Khí Ôtô TP HCM, Xã Hòa Phú , Huyện Củ Chi , Hồ Chí Minh, Việt Nam
30/06/2020
4
11/03/2020
Nhân viên Digital Marketing kiêm Thiết kế
Văn phòng Hồ Chí Minh
11/04/2020
5
17/02/2020
NHÂN VIÊN THƯ KÍ SẢN XUẤT (LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY NGƯỜI HÀN QUỐC).
Tại Nhà máy Củ Chi
18/03/2020
6
07/11/2019
NHÂN VIÊN PHÒNG SALES & MARKETING (Làm Việc Tại Văn Phòng Bình Thạnh)
Văn phòng Bình Thạnh
07/12/2019
7
15/10/2019
NHÂN VIÊN KINH DOANH XE TẢI NẶNG
Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận
30/11/2019
8
15/10/2019
Trưởng nhóm kinh doanh xe tải nặng
Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận
30/11/2019
9
15/10/2019
PHÓ PHÒNG KINH DOANH XE TẢI NHẸ
Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam
30/11/2019
10
15/10/2019
PHÓ PHÒNG KINH DOANH
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty cần tuyển dụng Phó phòng Kinh doanh xe tải nhẹ.
TPHCM và các tỉnh miền Nam
30/11/2019
11
27/08/2019
NHÂN VIÊN ISO
Hồ Chí Minh , Huyện Củ Chi
26/09/2019
12
27/08/2019
NHÂN VIÊN PDI
Hồ Chí Minh , Huyện Củ Chi
26/09/2019
13
27/08/2019
NHÂN VIÊN QC CHUYỀN LẮP RÁP (QC ASSEMBLY LINE)
Hồ Chí Minh , Huyện Củ Chi
26/09/2019
14
27/08/2019
PRODUCTION WORKSHOP MANAGER
Hồ Chí Minh , Huyện Củ Chi
26/09/2019
15
27/08/2019
NHÂN VIÊN ISO
Hồ Chí Minh , Huyện Củ Chi
26/09/2019
16
27/08/2019
NHÂN VIÊN PDI
Hồ Chí Minh , Huyện Củ Chi
26/09/2019
17
12/06/2019
NHÂN VIÊN HR & Admin
Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
12/07/2019
18
12/06/2019
CÔNG NHÂN NGÀNH SƠN
Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
11/07/2019
19
12/06/2019
TỔ TRƯỞNG CƠ ĐIỆN
Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
22/06/2019
20
12/06/2019
NHÂN VIÊN KHO- LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
22/06/2019
--------------------------------------

Hotline

Hotline

0902 409 909