Front and rear suspension
Transmission 5 speed RT10
Hộp số sàn 5 cấp RT10 được sản xuất tại Hàn Quốc 
Diesel Engine Hyundai D4BB