Vị Trí Tuyển Dụng

STT Ngày đăng Vị trí Mô tả Địa điểm làm việc Hạn nộp hồ sơ
1
13/09/2017
NHÂN VIÊN KHO
Củ Chi, Thành phố HCM
31/12/2017
2
13/09/2017
NHÂN VIÊN LẮP RÁP Ô TÔ
Củ Chi, Thành phố HCM
31/12/2017
3
13/09/2017
NHÂN VIÊN SỬA CHỮA Ô TÔ
Củ Chi, Thành phố HCM
31/12/2017
4
13/09/2017
TRỢ LÝ PHÒNG QA
Củ Chi, Thành phố HCM
31/12/2017
5
13/09/2017
NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (OTO TẢI)
Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
31/12/2017
6
13/09/2017
TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ
Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
31/12/2017
7
13/09/2017
NHÂN VIÊN KINH DOANH (Ô TÔ CON + Ô TÔ TẢI)
Quận 2, Quận 12, Bình Dương
31/12/2017
8
13/09/2017
TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TÙNG
TP. HCM, Hà Nội
31/12/2017