Vị Trí Tuyển Dụng

STT Ngày đăng Vị trí Mô tả Địa điểm làm việc Hạn nộp hồ sơ
1
27/08/2019
NHÂN VIÊN ISO
Hồ Chí Minh , Huyện Củ Chi
26/09/2019
2
27/08/2019
NHÂN VIÊN PDI
Hồ Chí Minh , Huyện Củ Chi
26/09/2019
3
27/08/2019
NHÂN VIÊN QC CHUYỀN LẮP RÁP (QC ASSEMBLY LINE)
Hồ Chí Minh , Huyện Củ Chi
26/09/2019
4
12/06/2019
NHÂN VIÊN HR & Admin
Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
12/07/2019
5
12/06/2019
CÔNG NHÂN NGÀNH SƠN
Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
11/07/2019
6
12/06/2019
TỔ TRƯỞNG CƠ ĐIỆN
Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
22/06/2019
7
12/06/2019
NHÂN VIÊN KHO- LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
22/06/2019
8
12/06/2019
NHÂN VIÊN HSE
Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
08/07/2019