Thông Báo Về Thu Hồi Xử Lý Sản Phẩm Thải Bỏ

Ngày 22 tháng 05 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg quy định về thu hồi, xử lý Sản phẩm thải bỏ (“Quyết định 16”). Theo đó, Công ty TNHH Daehan Motors với tư cách nhà sản xuất, nhà nhập khẩu có trách nhiệm thu hồi xử lý đối với sản phẩm do Công ty sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và bán tại thị trường Việt Nam. Nhằm mục đích tuân thủ quy định pháp luật, Công ty TNHH Daehan Motors kính thông báo các thông tin về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ như sau:

1. Đối tượng thu hồi

Theo quy định của Quyết định 16, đối tượng thu hồi là các sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc được thải bỏ, gồm có:

  • Ắc quy ô tô các loại
  • Đầu đĩa DVD, VCD, CD và các loại đầu đọc băng đĩa khác lắp trên xe ô tô
  • Dầu nhớt ô tô các loại
  • Điều hòa ô tô
  • Săm lốp ô tô các loại
  • Xe ô tô nguyên chiếc

2. Danh sách Điểm thu hồi Sản phẩm thải bỏ

Capture_1

Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng!